Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20.3.2014 od 9.00 hod. sa uskutoční na MTF STU Študentská vedecká konferencia 2014. Prihlásených je 145 účastníkov a budú sa prezentovať v 15 odborných sekciách.

SEKCIE:

 • Priemyselné manažérstvo 1, miestnosť: Z – 126
 • Priemyselné manažérstvo 2, miestnosť: Z – 329
 • Udržateľný strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, miestnosť: Z – 160
 • Digitálny podnik, miestnosť: Z – 157
 • Kvalita produkcie, miestnosť: Z - 147
 • Humanitné vedy, miestnosť: Z – 215
 • Anglický jazyk, miestnosť: Z – 086
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, miestnosť: S – 422
 • Materiály, miestnosť: T – 202
 • Výrobné technológie 1, miestnosť: T – 139
 • Výrobné technológie 2, miestnosť: T – 114
 • Výrobné technológie 3, miestnosť: T - 131
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, miestnosť: ŤL – 323a
 • Požiarne inžinierstvo, miestnosť: ŤL – 235
 • Chemické nebezpečenstvá a nebezpečné látky, miestnosť: ŤL - 320

Dekan fakulty vyhlasuje na štvrtok 20. marca 2014 z dôvodu konania Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) dekanské voľno pre študentov aktívne prezentujúcich svoje práce v rámci ŠVK. Výučba v miestnostiach podľa harmonogramu sekcií ŠVK bude dňa 20. 3. 2014 v čase od 9.00 do 14.00 prerušená. Študenti na výučbe v týchto miestnostiach sa zúčastnia na rokovaní v príslušnej sekcii v čase výučby.

Okrem toho bude v tento deň v čase od 16.30 do 17.30 hod. prerušená výučba v miestnosti Z – 086 z dôvodu slávnostného ukončenia fakultného kola ŠVK a vyhlásenia výsledkov.

Na všetky sekcie i na slávnostné vyhlásenie výsledkov dňa 20.3.2014 o 16.30 hod. Vás srdečne pozývame.

Viac info

Zverejnené: 20.03.2014