Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave (MTF), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) organizuje pod záštitou dekana MTF STU v Trnave, prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. medzinárodnú študentskú vedeckú odbornú konferenciu (mŠVOK), ktorá sa bude konať online formou dňa 22.04.2021. Nosnou témou mŠVOK 2021 budú:

 

Súčasné trendy v oblasti priemyselného inžinierstva a logistiky

 

Hlavným cieľom mŠVOK je prezentácia výsledkov študentskej vedeckej odbornej činnosti študentov UPIM MTF STU so sídlom v Trnave v snahe zachytiť aktuálne trendy uvedených oblastí v stredoeurópskom priestore, porovnať ich medzi sebou a vytvoriť priestor na vzájomnú osobnú spoluprácu ako aj kooperáciu medzi usporadúvajúcimi inštitúciami.

 

Medzinárodná študentská vedecká odborná konferencia mŠVOK 2021 je organizovaná v spolupráci s nasledujúcimi inštitúciami: Fakulta BERG, Technická univerzita Košice (SR), Univerzita Zielona Góra (PR), Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov (ČR) a Cracow University of Economics, Cracow (PR).

POZVÁNKA 

 

Autori textu: Augustín Stareček, Helena Fidlerová a Helena Makyšová.