Prejsť na obsah
Dianie na MTF

POZVÁNKA

na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU

 

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 24.11.2017 o 15:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie) , Ulica Jána Bottu 25, 917 24, Trnava.

 

Program:

  1. Výročná správa o činnosti združenia za rok 2017
  2. Výsledky prieskumov za rok 2017
  3. Správa o hospodárení združenia za rok 2017
  4. Plán činnosti združenia  na rok 2018
  5. Návrh rozpočtu združenia na rok 2018
  6. Zmena stanov združenia (sídlo združenia)
  7. Rôzne

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, môžete písomne poveriť niektorého z člena združenia, aby Vás zastúpil. Písomné poverenie prinesie zastupujúci na zasadnutie Valného zhromaždenia, alebo pošle na adresu Jana Boškovská (jana.boskovska@stuba.sk).