Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 13. - 27.11.2019 bude pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku prebiehať Plavecká štafeta 100 x 100 m. Udeje sa tak v 6 slovenských univerzitných mestách, vrátane Trnavy. MTF STU organizuje plaveckú štafetu v Trnave dňa 26.11.2019 v čase 11.00 - 14.00 h. Štafeta je prioritne určená pre študentov a zamestnancom Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty a môže byť použitá na propagačné tlačoviny MTF STU. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.