Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Principia Cybernetica 2019 je od jej pilotného konania v roku 1978 v poradí 42. stretnutím ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít z Českej a Slovenskej republiky. V roku 2019 stretnutie organizačne zabezpečuje Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Súčasťou stretnutia Principia Cybernetica 2019 je vedecko-odborná konferenčná časť, ktorá účastníkom poskytuje priestor na prezentovanie výsledkov svojej vedecko-odbornej činnosti.

Pre podujatie bola vytvorená webová stránka https://pc2019.mtf.stuba.sk/, kde nájdete všetky dôležité informácie o stretnutí.