Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte nám pozvať Vás na webinár s názvom Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete, ktorý sa uskutoční v spolupráci 5 fakúlt a 4 univerzít.

Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých  ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti.

Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam mäkkých zručností, tzv. „soft skills“,  vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť, napr. pri videopohovore do zamestnania, rozširovaní on-line vzdelávania, či virtuálnom svete.

Odbornými garantkami a garantmi prednášky sú:

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ŽU v Žiline
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
Ing. Veronika, Svetlíková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre 

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová OSRAM, a.s. Nové Zámky

Dátum a čas konania prednášky: 30.11.2020;  7.30 - 9.00 h 

On-line prenos: KLIKNI TU

 

Prednáška je určená  študentom denného či externého štúdia, predovšetkým študentom absolvujúcim predmety Manažérska komunikácia, Manažérske zručnosti, Sociálne podnikanie, Investičné riadenie v malých a stredných podnikoch, Marketing cestovného ruchu, Manažment ľudských zdrojov, Manažment inovácií.