Prejsť na obsah
Dianie na MTF

I tento rok organizuje MTF STU pod záštitou dekana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. zbierku pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v Trnavskom kraji. Vianočná pomoc MTF bude prebiehať v piatok 4.12.2020 (od 8.00 do 12.00 h) v priestoroch foyer pavilónu T (Ul. J. Bottu 25, Trnava).
Pre charitu zbierame len vybrané veci:
- trvanlivé potraviny,
- deky, uteráky, plienky, plachty, podušky, hračky,
- vybrané oblečenie: spodné prádlo, ponožky, čiapky, rukavice šály, rúška,
- drogéria.
Prosíme, nenoste iné, najmä nežiadúce oblečenie, inak Vám bude vrátené späť. Podujatie bude prebiehať za dodržania bezpečnostných opatrení.

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk), na sociálnych sieťach fakulty. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený, oznámte to fotografovi.