Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 23. – 24. februára 2019 uskutočnil tradičný 45. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 380 plavcov (z toho 80 univerzitných študentov) z 34 plaveckých klubov a oddielov z Českej republiky, Poľska, Holandska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Materiálovotechnologická fakulta v spolupráci s plaveckým klubom STU Trnava privítali v domácom bazéne niekoľko vynikajúcich plavcov. Ozdobou tohtoročnej „Veľkej ceny Trnavy“ v plávaní bola Barbora Seemanová, reprezentantka ČR, juniorská majsterka Európy, dvojnásobná víťazka Olympijských hier mládeže, najlepšia plavkyňa ČR za rok 2018 a Adam Halas, seniorský rekordér SR v disciplíne 100 metrov motýlik, tretí najlepší plavec SR za rok 2018. Preteky v Trnave boli pre nich dobrým testom aktuálnej výkonnosti.

Barbora Seemanová zvíťazila v štyroch disciplínach a zároveň prekonala dva rekordy pretekov. Okrem spomenutých najlepších seniorov štartovala v Trnave takmer kompletná slovenská seniorská i juniorská špička. Domáci pretekári STU Trnava, Adam Halas zvíťazil v disciplínach 100 metrov motýlik a 100 metrov znak, Nina Vadovičová zvíťazila disciplíne 100 metrov prsia a Miroslava Záborská vyhrala disciplínu 200 metrov prsia. Celkovo možno hodnotiť 45. ročník „Veľkej ceny Trnavy“ ako veľmi úspešný.        

V histórii 45 ročníkov zaregistrovali organizátori Veľkej ceny Trnavy už viac ako 15 000 štartujúcich. Táto ich dlhoročná skúsenosť sa prejavila v skvelej atmosfére aktuálneho ročníka pretekov, v samotnej spokojnosti pretekárov ako aj všetkých zainteresovaných. Poďakovanie preto patrí predovšetkým vedeniu Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktoré organizačne i sponzorsky podporilo toto krásne športové podujatie.

Fotogaléria (Autor: Miroslav Kliner)

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Autor textu: Rastislav Hlavatý