Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Aj tento akademický rok VŠ KLUB AMOS v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou nezabudli na Šachový turnaj o pohár dekana a pozývajú študentov a zamestnancov fakulty na toto podujatie.

Šachový turnaj sa uskutoční v príjemnej mikulášskej atmosfére dňa 5.12.2018 od 15:00 hod. v šachovej miestnosti, Študentský domov M. Uhra, BLOK B, nový internát. (o prípadnej zmene miestnosti

Vás budeme včas informovať).
Pre všetkých účastníkov je pripravené občerstvenie a víťazi na prvých troch miestach sa môžu tešiť na mimoriadne štipendium a na postup do ďalšieho Celouniverzitného šachového turnaja.

Švajčiarsky spôsob hry
Každá šachová hra bude časovo limitovaná, aby sa zabezpečil plynulý priebeh turnaja.
2x10min

Medzi podmienky pre zúčastnených patrí štartovný príspevok v hodnote 2€ a štúdium alebo práca na MTF STU.

REGISTRÁCIA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BYE6WdNLcsvtqBFRWlfO9IKcGa7OI5wm-eZ2oy3DBXGYRA/viewform?usp=sf_link

Tešíme sa na Vás :) .

Plagát

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Za správnosť: Diana Fabušová