Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V piatok dňa 7.12.2017 (v čase od 8.00 do 12.00 hod.) sa vo vstupných priestoroch pavilónu T uskutoční podujatie Vianočná pomoc zamestnancov a študentov Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU. Podujatie je organizované pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Zbierka je určená pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v Trnavskom kraji.

Pre charitu zbierame:

  • OBLEČENIE - teplé/zimné bundy, svetre, spodné prádlo, ponožky, topánky.. (prosíme, nenoste elegantné a letné oblečenie - človek v núdzi potrebuje v týchto chladných dňoch praktické a teplé oblečenie).
  • Deky, uteráky, plachty, plienky, podušky, hračky.
  • Trvanlivé potraviny.

ĎAKUJEME.

Na podujatí môže byť vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk)-v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.