Prejsť na obsah
Dianie na MTF
logo_seeu
logo_acsee

 logo_eu

V dňoch 08. - 10. 02. 2012 sa konala „Záverečná konferencia", dve odborné exkurzie a 09. projektový míting projektu AUTOCLUSTERS (SEE/A/594/1.2/X) „Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích výskumných inštitúcií spolu so subdodávateľmi a inými organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle". Organizátormi podujatí boli Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (MTF STU Trnava) a Automobilový klaster - západné Slovensko v Trnave. Projekt bol podporovaný a realizovaný v úzkej spolupráci s Vyšším územným celkom (VÚC) v Trnave, ako aj mestom Trnava.

Konferenciu zahájil dekan MTF STU Trnava prof. Dr. Ing. Oliver MORAVČÍK, za VÚC jej predseda Ing. Tibor MIKUŠ, PhD. a mesto Trnava reprezentoval  primátor mesta Ing. Vladimír BUTKO.

Na konferencii prezentovali svoje príspevky renomovaní odborníci z automobilového priemyslu z juhovýchodnej Európy - Slovenska, Slovinska, Talianska, Rumunska, Bulharska a Maďarska. Na konferencii a sprievodných podujatiach sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov, ktorým ďakujeme za účasť a prejavený záujem o túto problematiku. 

Podujatie a panelovú diskusiu viedli doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD. a Ing. Zdenka GYURÁK BABEĽOVÁ, PhD. z MTF STU Trnava, Ing. Martina HOMOLOVÁ z Automobilového klastra - západné Slovensko (Slovensko), MSc. Diego BORSELLINO - konzultant z ISMO / koordinátor z Comunimprese / CEO a generálny riaditeľ z Europartners Srl di Milano a MSc. Roberto FERRARI - generálny manažér z ISMO (Taliansko).

Na konferencii vystúpil aj súčasný prezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jozef UHRÍK, CSc, Dr.h.c s problematikou významu automobilového priemyslu pre hospodárstvo Slovenska a jeho export. Automobilový priemysel na Slovensku zamestnáva viac ako 72.000 ľudí a tvorí viac ako 40 % slovenského priemyslu. Ako základné strategické úlohy pre udržanie a rozvoj konkurencieschopnosti Slovenska zdôraznil význam odborného vzdelávania a rozvoj diaľničnej infraštruktúry.

Časť programu „Záverečnej konferencie" bola venovaná „Sociálnemu dialógu v automobilovom sektore v juhovýchodnej Európe", počas ktorého bola vedená otvorená diskusia z oblasti pracovných vzťahov a kolektívneho vyjednávania v automobilovom sektore, príležitostí v oblasti pracovných a medzinárodných vzťahov, inovácií v pracovných vzťahoch a osvedčených postupov zo skúsenosti pozvaných reprezentantov. Výsledky a hodnotenie spoločnej metodiky sociálneho dialógu predstavili MSc. Diego BORSELLINO konzultant z ISMO / koordinátor z Comunimprese / CEO a generálny riaditeľ z Europartners Srl di Milano a MSc. Gianluca GULLOTTA - vedecko-výskumný pracovník z ISMO (Taliansko).

Záverečnej konferencie sa zúčastnil aj zakladateľ a súčasný prezident Európskej aliancie pre inovácie a medzinárodného výskumného centra CREATE-NET profesor Imrich CHLAMTÁČ, ktorý bol osobne prijatý prezidentom Slovenskej republiky - pánom Ivanom GAŠPAROVIČOM spolu s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - prof. Ing. Robertom REDHAMMEROM, PhD.; doc. Ing. Milošom ČAMBÁLOM, CSc.; doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVOU, PhD. a Ing. Štefanom CHUDOBOM, PhD.. Na pôde MTF STU Trnava bol profesor Imrich CHLAMTÁČ prijatý dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Oliverom MORAVČÍKOM.

Súčasťou konferencie bola aj tlačová konferencia, na ktorej boli regionálnej televízii a študentskej online televízii STUBA prezentované výstupy projektu. Tlačovej konferencie sa zúčastnili okrem iných hostí aj súčasný riaditeľ Automobilového klastra - západné Slovensko Ing. Roman BÍRO, PhD..

Sprievodným podujatím konferencie boli prezentačné stánky Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU Trnava, Automobilového klastra - západné Slovensko a STUBA Green Team-u Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a odborné exkurzie do Centra excelentnosti 5-osového obrábania v Trnave, prezentované Ing. Ladislavom MOROVIČOM, PhD., organizovanej Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality a exkurzia do VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v Bratislave organizovanej Automobilovým klastrom - západné Slovensko.

Projekt „AUTOCLUSTERS" výrazne podporil nadviazanie spolupráce medzi partnerskými inštitúciami, univerzitami, výskumno-vývojovými organizáciami a klastrami. Dôležitými výstupmi z tohto projektu je aj podanie ďalších návrhov projektov v rámci  7. rámcového programu (RP). Na podaní dvoch návrhov projektov 7. RP Slovenská technická univerzita v Bratislave participuje ako partner. Tretí projekt 7. RP,  univerzita pripravuje v spolupráci s Johns Manville Slovakia, a.s.

„AUTOCLUSTERS SEE/A/594/1.2/X je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a operačného programu národnej spolupráce Juhovýchodná Európa".

BLIŽŠIE INFORMÁCIE A VIDEOZÁZNAM O PRIJATÍ PREDSTAVITEĽOV PROJEKTU „AUTOCLUSTERS" PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NÁJDETE NA:

FOTOGALÉRIA Z KONFERENCIE, EXKURZIÍ A PROJEKTOVÉHO MÍTINGU:

VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCIE

VIDEOZÁZNAM Z TLAČOVEJ KONFERENCIE

Vypracovali: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.; Ing. Martina Jakábová, PhD.

logo_mtf logo_autoklaster