Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty

Ponuka štipendií v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko v nasledujúcich kategóriách:

 

  • výskumné pobyty doktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • pobyty diplomantov – príprava diplomovej práce (1 - 3 mesiace)
  • letný jazykový kurz (pre študentov a doktorandov z technických odborov)

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2021

Bližšie informácie na  www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Podávanie štipendijných žiadostí cez  www.scholarships.at.

 

V kategórii krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

 

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí: 15. 3. 2021

Kompletné informácie o projektoch sú dostupné na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.