Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 5. 2018.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 

(zdroj: https://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/akcia-uzavierka-15.5.2018)