Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

  • Výskumné pobyty doktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 - 6 mesiacov)
  • Pobyty diplomantov – príprava diplomovej práce (1 - 3 mesiace)

 Deadline na podávanie žiadostí je 15. 10. 2019

Štipendiá na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) určené pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov  - žiadosti sa prijímajú priebežne počas roka.

V rámci projektovej spolupráce je možnosť uchádzať sa o:

  • Cielená projektová podpora Akcie – posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktuálne sa jedná o oblasti:

Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“)

Organizácia rakúsko-slovenských školení

Doktoráty pod dvojitým vedením

  • Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – témy a aktivity si zvolia projektoví partneri v súlade s cieľmi Akcie

Deadline na podávanie žiadostí je 15. 10. 2019

 

Bližšie informácie nájdete na: www.aktion.saia.sk a www.scholarships.at