Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita a EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na diskusiu 

„Ako na kariéru vo vede“.

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na úspešné výskumníčky pôsobiace na STU a prostredníctvom otvorenej diskusie ponúknuť inšpiráciu a dobré rady ich začínajúcim kolegyniam aj študentkám, ktoré uvažujú o kariére vo vede.  O svoje skúsenosti sa podelia Mariana Derzsi, Zuzana Barbieriková a Silvia Kohnová. Podujatie otvorí Monika Bakošová, prorektorka STU.

Počas diskusie sa budeme spoločne rozprávať o tom, čo je dôležité pre profesionálny rozvoj vo výskume, o výzvach a prekážkach, ktorým musia vedkyne a vedci na svojej kariérnej ceste čeliť aj o tom, čo im pomáha nevzdať sa. 


Kedy: 11. februára 2020, 14.00 - 15.00

Kde: Rektorát STU, A212, 1. posch.

Vazovova 5, 811 07 Bratislava