Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci prednášky s názvom Ako získať ambasádora ZSVTS, ktorá sa uskutočnila dňa 14. 12. 2017, informoval prítomných ambasádor ZSVTS Bc. Miloš Gubrický – študent fakulty II. stupňa štúdia, o  poslaní a cieľoch Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), o spôsobe oceňovania a udeľovania štatútu ambasádora ZSVTS, o možnosti ako získať titul EUR-ING.

Na záver prednášky ponúkol výsledok prierez svojej študentskej vedeckej odbornej činnosti - prácu, prezentovanú na Študentskej vedeckej konferencii, za ktorú mu bol udelený štatút ambasádora ZSVTS.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.