Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiály vytvorila Mgr. Jarmila Blahová na pomoc pre študentov v tejto krízovej dobe. Mnohí súčasnú situáciu veľmi ťažko zvládajú, a preto by sme radi poskytli všetkými študentom prístup k nasledujúcim materiálom, ktoré prosím považujte za tip na účinnú pomoc pre duševné zdravie a zvládanie. Veríme, že informácie budú prínosom aj na zvládanie vášho skúškového obdobia.

Praktická príručka prežitia pre študentov

Zvládanie krízovej situácie Covid19 manuál