Prejsť na obsah
Dianie na MTF

...nuž taký, aký sme si ho spravili.

Ráno 30. 3.2012 sme začali netradične raňajkami a bolo veselo. Pomaly sme sa prebúdzali do tohto dňa v očakávaní, aký bude. A veru tak ako život prináša zmeny, aj nám priniesol miernu zmenu programu. 

Dekan fakulty prekonal všetky rýchlostné rekordy od skorých ranných hodín, aby stihol vysadiť stromček. A podarilo sa! Nezaprel v sebe technika a krúživým pohybom prekotúľal krásnu sakuru, ktorá veľkosťou predstavovala nemožnosť manipulácie,  na miesto určenia. Začala sa pekná  „zelená" tradícia, ktorá nám bude kvitnúť na ružovo každý rok.

Program Dňa MTF moderovala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Oficiálne privítal všetkých dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, zhodnotil úsilie za posledné obdobie a poprial všetkým veľa zdravia a úspechov. Pripomenul sviatok Dňa učiteľov, no nezabudol aj na všetkých neučiteľských pracovníkov, ktorí dotvárajú, resp. sa podieľajú na chode akademického prostredia.

Ochoreniu sa nikto nevyhne a príde vždy v najnečakanejšiu chvíľu. Tak sa stalo, že sme privítali miesto pána Petra Lipu mladého speváka Roba Pappa. Treba sa poďakovať za veľmi ústretové „vytrhnutie klinu z päty" mladému interpretovi. Potleskom sme prejavili radosť z jeho vystúpenia.

Obed bol tento raz netradičný, ale dúfajme že sa všetkým ušlo. Poobedie patrilo voliteľným aktivitám - kto chcel, tak si pozrel pripravené filmy, alebo sa mohol okúpať v bazéne, či dať sa vymasírovať, alebo navštíviť saunu.

...teda aký bol vlastne Deň MTF? Jednoducho - bol náš.

Fotogaléria

Videozáznam z podujatia