Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V priebehu mesiaca marec 2012  študenti MTF STU so sídlom v Trnave Bc. Ladislav Farkaš, Bc. Juraj Filípek, Ing. Branislav Martančík, Ing. Gabriela Martančíková, Ing. Michaela Samardžiová, Dávid Tóth úspešne absolvovali propagáciu študijných programov, ktoré pre ak. rok 2012/2013 ponúka fakulta na I. stupni štúdia na stredných školách v Galante, Myjave, Spišskej Starej Vsi, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch a vo Vrábľoch.

Vedenie fakulty sa rozhodlo vyplatiť študentom mimoriadne štipendium a verí, že úspešnosť akcie podporí záujem študentov o propagáciu fakulty aj v budúcom ak. roku.

Fotogaléria