Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2019  ambasádori z radov študentov fakulty. V tomto roku sa vedenie fakulty rozhodlo pozmeniť zaužívaný spôsob propagácie štúdia na MTF.

Novinkou boli fakultné výjazdy na stredné školy, na ktorých si termíny zabezpečili konkrétne pracoviská fakulty. Vytvorili sa skupiny z radov vyučujúcich a študentov fakulty, ktorí  spoločne v priebehu mesiacov február a marec navštívili stredné školy v mestách: Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Žilina, Piešťany, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice.  

Samozrejme ako v predchádzajúcich rokoch sme ponechali priestor aj študentom, ktorí si propagáciu na stredných školách dohodli individuálne a to na stredných školách v mestách: Trnava, Malacky, Čadca, Nitra, Stará Ľubovňa, Skalica, Šurany, Stará Turá.

Poslední ambasádori vycestovali do stredných škôl koncom marca. Číselne vyjadrené, v tomto roku 14 ambasádorov-študentov fakulty navštívilo 22 stredných škôl: gymnáziá, odborné stredné školy, priemyslovky.

Je veľmi dôležité priblížiť verejnosti fakultu a veríme, že aj tento spôsob propagácie štúdia ponúka stredoškolákom pohľad na vysokoškolské štúdium technického smeru.  

Tešíme sa na nových študentov v akademickom roku 2019/2020.

Vedenie fakulty ďakuje ambasádorom fakulty z radov študentom, aj z radov zamestnancov za ich záujem propagovať svoju fakultu. Študentom bolo  za ich prácu priznané motivačné štipendium.

Zoznam ambasádorov a zoznam stredných škôl, na ktorých ambasádori propagovali VŠ štúdium nájdete TU.

Fotogaléria

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.