Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V dňoch 07.-09. 04. 2010 sa v areáli Slovenskej Akadémie vied na Patrónke v Bratislave uskutočnil výročný míting akcie COST MP0602 „Advanced Solder Materials for High Temperature Application" (http://mi.mtf.stuba.sk/cost) za účasti zamestnancov MTF STU. Naša fakulta, ako inštitúcia involvovaná do akcie, bola spolu s Fyzikálnym ústavom SAV a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV spoluorganizátorom tohto vedeckého podujatia, na ktorom sa zúčastnilo cca 70 účastníkov zo 16 európskych krajín. Výskumné kolektívy z UMAT a UVTE prezentovali na mítingu výsledky, ktoré dosiahli v poslednom období  pri štúdiu bezolovnatých spájok na báze Sn-Ce.