Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom projektu AJA je podnietiť záujem zatraktívniť štúdium na technicky zameraných školách ešte v čase, keď sa mladí ľudia rozhodujú o svojom profesijnom zameraní a priblížiť im automobilový priemysel v praktickej a zároveň hravej forme. 

Už štvrté leto po sebe sa tínedžeri vo veku 12-16 rokov  z Trnavy a okolia zúčastňujú bohatého programu Automobilovej junior akadémie (AJA). Tento rok sa projektu zúčastňuje 44 detí.  Projekt koordinuje Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR a v Trnave je to vďaka partnerstvu trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia s Materiálovotechnologickou fakultou (MTF) STU so sídlom v Trnave spolu s Trnavským samosprávnym krajom. 

Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA v podobe denného tábora, začal na pôde MTF STU v Trnave v pondelok 8. júla. Významná časť náučno-zábavného programu prebieha na akademickej pôde. Dva dni strávili deti vo výrobnom centre trnavskej automobilky, kde navštívili každú výrobnú prevádzku v čase produkcie. Počas týždňa navštevujú aj vybraných dodávateľov automobilového priemyslu.

Na Bottovej 25, v Trnave, sa v piatok 12.júla, so začiatkom o 15:00 hod. uskutoční slávnostná promócia účastníkov AJA 2019. Súčasťou programu bude prezentácia projektov účastníkov AJA, vyhodnotenie AJA s udelením ocenení pre najaktívnejších účastníkov (cena dekana MTF, cena riaditeľa PSA a cena župana TTSK)  a samotná slávnostná promócia s odovzdávaním diplomov.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.