Prejsť na obsah
Dianie na MTF

"Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných oblastiach EÚ" je 10-bodový akčný plán, ktorý dosiahol značného pokroku. Asociácia európskych pohraničných regiónov (AEBR) pod vedením GR REGIO pripravila a zahájila výzvu na predkladanie projektových návrhov na 20 pilotných projektov zameraných na riešenie špeciálnych administratívnych a/alebo právnych prekážok v pohraničných regiónoch.

Výzva, ktorú spravuje AEBR, bude otvorená do 30. apríla 2018.

Na pilotné projekty je k dispozícii 400 000 EUR s čiastkovým financovaním vo výške 20.000 EUR na riešenie prekážok v pohraničných regiónoch.

Informácie o tematickom pokrytí, oprávnenosti, k formuláru žiadosti, a o výberovom konaní a výške podpory  a ďalšie nájdete na oficiálnych stránkach b-solutions.

Pilotné projekty majú byť zamerané na niektorú z týchto oblastí:

  1. zamestnanosť,
  2. zdravie,
  3. doprava,
  4. viacjazyčnosť a
  5. inštitucionálna spolupráca