Prejsť na obsah
Dianie na MTF
27. februára 2010 sa v Mestskej športovej hale uskutočnila študentská BEÁNIA- ples študentov a slávnostné prijatie prvákov do radov vysokoškolákov. Akcia sa vydarila, k čomu nepochybne prispel aj pestrý kultúrny program v podaní hudobných skupín a vystúpení tanečných formácií. Za vedenie MTF STU študentov oslovil prof. Peter Grgač, ktorý poprial všetkým študentom a predovšetkým prvákom veľa šťastia pri štúdiu, príjemnú zábavu na plese a zároveň vyslovil prianie, aby na ďalší rok na plese uvidel viac študentov-prvákov.