Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.9.2018 sa uskutočnil 12. ročník európskej Noci výskumníkov. MTF STU tak ako po minulé roky prezentovala časť svojho výskumu. Tento rok bol garantom prezentácie Ústav výskumu progresívnych technológií s názvom All you need is atom.
Malým zvedavcom bol priblížený svet atómu, rôznorodosť kryštalických štruktúr, od jednoduchých štruktúr najznámejších minerálov, cez komplexné kovové zliatiny až po kvázikryštály, ale tiež simulácia iónovej implantácie materiálov.  A zvedavcov bolo skutočne dosť a tešili sme sa záujmu o našu prezentáciu.

Súčasťou tohto podujatia boli i odborné prednášky – za MTF STU tak po prvý raz odzneli:

Dizajn materiálového sveta - prednášateľ: Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.

a

Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia – prednášateľ: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Garantom prezentácie UVPT boli:
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Ing. Pavol Noga, PhD.
Ing. Dušan Vaňa, PhD.
Ing. Pavol Bezák, PhD.

Organizačnú stránku zabezpečili PaedDr. Daša Zifčáková a PhDr. Kvetoslava Reštová, PhD.

Prinášame vám fotogalériu z podujatia.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.