Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Chcete sa dozvedieť viac o  technológiách iónových zväzkov, alebo  príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike ? Tak príďte 12.novembra 2020 o 10:00 do Trnavy. Srdečne vás pozývame na neobvyklú prehliadku – bude to bezpečné bombardovanie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je schopná dosiahnuť štatút medzinárodne vedecky konkurencieschopného centra v oblasti materiálového výskumu využívajúceho technológie iónových zväzkov a plazmy, ale aj v interdisciplinárnych oblastiach výskumno-vývojových aktivít vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.