Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Časopis Vedecké práce MTF STU /Reserach Papers MTF STU vychádza od roku 1996. Uverejňuje recenzované a originálne vedecké články podľa oblastí výskumu MTF STU (alebo príbuzných vedných oblastí). Autormi príspevkov sú špecialisti zo zamerania fakulty (t.z. aj z vonkajšieho prostredia, nielen zamestnanci fakulty) a vítaní sú aj študenti doktorandského štúdia so svojimi školiteľmi v oblastiach výskumu príbuzných MTF STU.

Obsah tlačenej verzie časopisu je identický s obsahom elektronickej verzie časopisu, všetky obsahy sú voľne prístupné na web stránke časopisu. Nový dizajn elektronickej verzie, možnosť vyhľadávania v obsahoch jednotlivých čísiel, doplnenie štandardov pre otvorené publikovanie a publikačnú etiku, zvyšujú kvalitu časopisu.

Budeme radi, ak informáciu o možnosti publikovania posuniete svojmu profesionálnemu okoliu a budete sa tak podieľať na zvyšovaní prestíže nielen časopisu, ale aj MTF STU. Ďakujeme.

 

http://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/