Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Riaditeľ ústavu výrobných technológií (doc. Ing. Štefan Václav, PhD.) odovzdal za prítomnosti bývalého školiteľa (prof. Ing. Milana Marônka, CSc.), Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ktorá bola udelená Ing. Jánovi Urminskému, PhD. ako uznanie za doktorandskú dizertačnú prácu a jej príspevok vo vednom odbore: Strojárske technológie a materiály.


K udelenému uznaniu srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.