Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty vyhlasuje na štvrtok 7. apríla 2011 z dôvodu konania Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) dekanské voľno pre študentov aktívne prezentujúcich svoje práce v rámci ŠVK.

Výučba v miestnostiach podľa harmonogramu sekcií ŠVK bude dňa 7. 4. 2011 v čase od 9.00 do 13.00 prerušená. Študenti na výučbe v týchto miestnostiach sa zúčastnia na rokovaní v príslušnej sekcii v čase výučby.     Okrem toho bude v tento deň v čase od 16.30 do 17.30 prerušená výučba v miestnosti Z – 086 z dôvodu slávnostného ukončenia fakultného kola ŠVK a vyhlásenia výsledkov.

Miestnosti, v ktorých bude prebiehať fakultné kolo ŠVK 2011:
Pavilón Z: 086, 126, 138, 160, 215, 329   
Pavilón S: 422
Pavilón T: 31, 32, 131, 202
Ťažké lab.: 320, 323a