Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty profesor Moravčík a riaditeľ Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva profesor Balog sa v dňoch 16. a 17. 10.2009 zúčastnili osláv 45. výročia založenia partnerskej inštitúcie Fakulty strojárstva a automatizácie (GAMF) Vysokej školy v Kecskeméthe (Maďarsko).V rámci osláv, na ktorých sa zúčastnili delegácie partnerských fakúlt z Nemecka, Chorvátska, Rumunska a Slovenska, vystúpil dekan MTF STU na odbornej konferencii, venovanej rozvoju a kvalitatívnym zmenám na technických vysokých školách a v strojárstve regiónu.