Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Na pozvanie Ústavu pre výrobnú techniku a automatizáciu spoločnosti Fraunhofer IPA, Stuttgart, rokovali dňa 23.03.2009 v Stuttgarte/SRN dekan fakulty profesor Moravčík, prodekan pre vedu a výskum prof. Grgač a riaditeľ  Ústavu materiálov prof. Janovec s vrcholovými riadiacimi pracovníkmi Fraunhofer IPA Dr. Hoercherom, Dr. med. Schneiderom a Ing. Miklošovicom o možnostiach prípravy a následného riešenia spoločných projektov z európskych a nemeckých grantových agentúr. Pre fakultu sa tak otvárajú dvere pre aplikovaný výskum nie len v oblasti materiálového inžinierstva, ale aj priemyselnej automatizácie, informatiky a výrobných systémov.