Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. 10. 2017 dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef  Peterka v sprievode Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Božeka, CSc. prijal delegáciu z Iževskej štátnej technickej univerzity Kalaschnikov, doc. Elu Sosnovich a doc. Svetlanu Firsovu.

Delegácia sa zúčastnila rozhovorov o spolupráci s riaditeľom Ústavu výrobných technológií  doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD. Na stretnutiach boli prerokované výmeny študentov formou spolupráce v oblasti výrobných technológií. Bola prerokovaná aj možnosť medzinárodnej evaluácie.  Docentka Sosnovich poďakovala za doterajšiu bohatú spoluprácu formou publikácií na medzinárodných konferenciách, publikáciách uverejnených v karentovaných a ostatných časopisoch vo WOS a SCOPUS.  Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu spolu s riaditeľom ústavu, profesorom  Sablikom boli prediskutované možnosti spolupráce prípravy spoločných monografií, publikácií a spoločných výstupov v časopise Fórum manažéra z oblasti priemyselného inžinierstva.​

Z  Pracoviska jazykov a humanitných vied sa na stretnutí zúčastnila Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.  a prerokovali možnosť spolupráce v oblasti publikovania príspevkov z oblasti výučby technických predmetov v cudzích jazykoch a podávania nových projektov z oblasti ERASMUS+.

1