Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15.5.2015 pripravila spoločnosť Robert Bosch České Budějovice, spol. s.r.o. každoročne organizovanú akciu pre študentov vysokých škôl s názvom „Deň kvalitára“. Spoločnosť Robert Bosch České Budějovice patrí v súčasnosti k najväčším svetovým dodávateľom špičkových produktov pre automobilový priemysel.

Akcie sa zúčastnili študenti študijných programov Kvalita produkcie a Priemyselné manažérstvo spolu s pedagógmi Ing. Katarínou Čekanovou, PhD., Ing. Rastislavom Beňom, PhD. a doc. Ing. Helenou Makyšovou, PhD. V priebehu dňa mali študenti možnosť nahliadnuť do výrobných priestorov spoločnosti a zoznámiť sa s pracovnou náplňou pozície kvalitára. Zároveň pracovníci oddelenia kvality pripravili pre študentov modelové situácie kde jednoduchou a hravou formou za použitia viacerých nástrojov kvality (8D, PPAP, FMEA, 5 Why, Poka Yoke  a ďalšie) riešili konkrétne problémy vznikajúce priamo vo výrobe.

Účastníci MTF STU so sídlom v Trnave si touto cestou dovoľujú poďakovať vedeniu spoločnosti Robert Bosch České Budějovice, spol. s.r.o. a pracovníkom oddelenia kvality za vrelé prijatie, strávený čas a cenné informácie s ktorými sa s nami podelili.

Ďakujeme!

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 22.05.2015