Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.4.2010 sa organizoval na MTF STU Deň MTF STU s aktivitami, ktoré prebiehali počas celého dňa. Prinášame vám fotodokumentáciu priebehu.

Na pavilóne T prebiehala prednáška "Beta Glucan-prírodný imunomodulár"

Na pavilóne Z súčasne prebiehali dve slávnosti:

1. odovzdávania Zlatej plakety STU in memoriam Prof. Františkovi Hegerovi, ktorú prevzala jeho manželka pani Hegerová (Florida, USA)

2. odovzdanie dekrétu hosťujúcemu Profesorovi Ing. Danielovi Švrčekovi, PhD.

Plaketu STU odovzdal prorektor STU Prof. Ing. František Janíček, PhD. , ktorý predniesol slávnostné Laudátio Prof. Hegera a dekan FEI STU doc. Ing. Ján Vajda, CSc. a dekan MTF STU Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík za prítomnosti hostí.

Súčasťou programu boli výstavy na oboch pavilónoch fakulty: 1. na Pavilóne T je nainštalovaná prekrásna výstava fotografií pracovníka UVTE doc. Ing. Milana Marônka, CSc.

2. pavilón Z ožil umeleckými prácami študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Počas celého dňa prebiehali milé akcie orientované na kozmetické služby, pri ktorých naši zamestnanci nielen relaxovali, ale i opekneli.

Záver dňa patril divadelnému predstaveniu pre MTF STU v Trnavskom divadle "Tajomstvo Gréty Garbo" a recepcii za účasti prorektora STU pána Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.

Tento deň patril všetkým zamestnancom MTF STU. Vašu spokojnosť s organizáciou vyhodnotíme na základe anketových lístkov, ktoré budú smerodajné pre organizátorov s cieľom pripraviť vám v budúcnosti deň plný uvoľnenia a spokojnosti s organizáciou, ktorej sme my všetci súčasťou.