Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty pozýva študentov stredných škôl, rodičov, stredoškolských učiteľov a všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o  štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2017/2018 na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční

dňa 8. februára 2017 (streda).

Stretneme sa o 10.00 hod. v priestoroch vrátnice na ul. Jána Bottu 25, v Trnave (budova sa nachádza vedľa internátu M. Uhra, sídlisko Prednádražie)

Dozviete sa všetky potrebné informácie o fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, materiálno-technickom a prístrojovom vybavení fakulty, o systéme štúdia,  aj o  možnosti semestrálne študovať na zahraničných univerzitách v rámci štúdia na fakulte.

Súčasťou programu bude prehliadka priestorov fakulty, laboratórií, novovybudovaných priestorov, kde Vám ponúkneme mnoho zaujímavých informácií a dostanete odpovede na vaše otázky k štúdiu vami zvolených študijných programov.

Prečo študovať práve u nás?

 • máme moderné priestory a špičkové laboratóriá zamerané napr. na výrobné a spracovateľské technológie, analýzu materiálov a automatizáciu výrobných procesov
 • počítačové laboratóriá majú neobmedzený prístup na internet a špecializované softvérové vybavenie, high-tech laboratóriá
 • vďaka možnosti využitia elektronických skrípt získaš vynikajúci prístup k študijnej literatúre 
 • časť štúdia môžeš absolvovať v zahraničí, máš možnosť zapojiť sa do výskumnej činnosti v rámci rôznych projektov
 • môžeš získať štipendium - odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne, prospechové, mimoriadne
 • k dispozícii máš bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského domova
 • počas štúdia sa konajú zaujímavé prednášky mimo učebných osnov z rôznych oblastí vedy a techniky
 • v rámci úspešnej akcie JOB DAY, realizovanej na pôde fakulty, máš možnosť získať aktuálne informácie o atraktívnych pracovných ponukách, alebo brigádach pre študentov  vo firmách, priamo od zamestnávateľov
 • bývaš v internáte v  2 a 3-lôžkových izbách
 • stravuješ sa v študentskej jedálni, alebo v bufete so širokou ponukou jedál priamo v priestoroch fakulty.

Možnosť získať štipendium:

 • odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch)
 • sociálne
 • prospechové
 • mimoriadne