Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty pozýva študentov stredných škôl, rodičov, stredoškolských učiteľov a všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o  štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2018/2019 na Deň otvorených dverí  7. februára 2018 (streda).

Stretneme sa o 10.00 hod. v priestoroch vrátnice na ul. Jána Bottu 25, v Trnave (budova sa nachádza vedľa internátu M. Uhra, sídlisko Prednádražie)

Dozviete sa všetky potrebné informácie o fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, materiálno-technickom a prístrojovom vybavení fakulty, o systéme štúdia,  aj o  možnosti semestrálne študovať na zahraničných univerzitách v rámci štúdia na fakulte.

Súčasťou programu bude prehliadka priestorov fakulty, laboratórií, novovybudovaných priestorov, kde Vám ponúkneme mnoho zaujímavých informácií a dostanete odpovede na vaše otázky k štúdiu vami zvolených študijných programov.

Prečo študovať práve u nás?

Počas štúdia:

 • široká paleta študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)
 • MATLAB – interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý je využívaný v oblasti od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu čí stavebníctvo
 • disponujeme high-tech laboratóriami
 • dobré uplatnenie v praxi
 • výučba prebieha vo vybavených počítačových laboratóriách s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením
 • možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)
 • bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského domova
 • vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt
 • ubytovanie  pre prijatých študentov v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch študentskej jedálne
 • bezplatná možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa)

Možnosť získať štipendium:

 • odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch)
 • sociálne
 • prospechové
 • mimoriadne

Po úspešnom absolvovaní:

 • možnosť pokračovania v adekvátnych a kvalitných študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia, prípadne následne na doktorandskom štúdiu
 • kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výrazný predpoklad k uplatneniu absolventov
 • široké možnosti uplatnenia absolventov vo všetkých sférach spoločenského života
 • vysoký a trvalý dopyt po absolventoch všetkých programov
 • vysoké finančné ohodnotenie v praxi
 • široké uplatnenie nielen v slovenských podmienkach ale i v zahraničí.