Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Počas Dňa otvorených dverí 4.2.2020 sme na pôde MTF STU privítali všetkých, ktorí mali záujem dozvedieť sa informácie o štúdiu a živote na fakulte. Štrnásty ročník podujatia bol primárne určený končiacim stredoškolákom, ich rodičom, pedagógom i verejnosti. Podujatie bolo otvorené príhovorom a prezentáciou prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD.. Keďže zamestnávatelia prejavujú o absolventov MTF STU vysoký záujem, rozhodli sme sa tento fakt zdôrazniť tým, že sme na podujatie pozvali úspešných absovlentov, ktorí publiku zodpovedali otázky týkajúce sa najmä prínosu ich štúdia na MTF STU do praxe.

Zoznam zúčastnených absolventov:

 • Rastislav Beňo, PhD. (hlavný ergonóm PSA, Groupe PSA Slovakia),
 • Andrej Bőhman (Manažér technickej podpory, Slovenské elektrárne, a.s.),
 • Daniel Dřímal, PhD. (Centrum vývoja High-Tech technológií vo zváraní, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.),
 • Michal Flux (podnikový technológ, Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.),
 • Lukáš Hrčka, PhD. (Data Scientist, PredictiveDataScience, s.r.o.),
 • Matej Janovič (Project Engineer, Bekaert Hlohovec, a.s.),
 • Ján Kolarovič (logistický manažér, Hella Slovakia Signal – Lightning, s.r.o.),
 • Ing. Mariana Nechutová (Sales representative, Viena International, s.r.o.),
 • Ivan Reho, PhD. (Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Odbor požiarnej prevencie),
 • Rudolf Zaujec, PhD. (Head of R&D, MASAM, s.r.o.),
 • Radovan Zvolenský, PhD. (Project manager, Segula Slovensko, s.r.o.),
 • Marek Zvončan, PhD. (Head of Research Development, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.).

Po programe v aule sa učastníci skupinovo presunuli na konkrétne pracovisko fakulty, podľa záujmu o vybraný študijný program. Absolvovaním návštev vybraných laboratórií a pracovísk sa návštevníci zapojili do súťaže o zaujímavé ceny (športová kamera, hodinky, batoh, selfie tyč a iné).

Okrem prehliadok v priestoroch kampusu pripravili organizátori i spoločnú prezentáciu všetkých pracovísk/ústavov na jednom mieste – foyer T02. Zamestnanci a študenti fakulty komunikovali s potencionálnymi budúcimi prvákmi nielen teoretické znalosti o študijných programoch, ale experimentami, ukážkami a rôznymi odbornými prístrojmi priblížili i praktickú stránku štúdia na MTF STU. Návštevníci mali tiež možnosť nahliadnuť do športovísk fakulty, či dozvedieť sa o študijných pobytoch v zahraničí.

Pozvanie úspešných absolventov nebolo tento rok jedinou novinkou DOD. Prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov sa prihovorila prezentáciou i neskorším návštevníkom o 14.30 h, prehliadky pracovísk trvali do 17.00 h. Do organizácie podujatia bolo zapojené veľké množstvo pedagogických i nepedagogických zamestnancov a študentov fakulty, ktorým patrí poďakovanie za ochotu, odbornosť a milý prístup k návštevníkom DOD.

Fotogaléria

Poznámka: Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Text: PaedDr. Daša Zifčáková

 

Partneri

Sponzori