Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 15. februára sa na detašovanom pracovisku (DP) v Komárne uskutočnila propagačná akcia "Deň otvorených dverí" pre stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium z regiónu Komárna, ktorú pripravil kolektív zamestnancov DP pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. Podujatie poctili svojou prítomnosťou prodekanka fakulty doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. a viceprimátor mesta Komárno Ing. Béla Szabó. Návštevníci obdržali podrobné informácie o prijímacom konaní a  mohli sa zúčastniť zaujímavých prednášok (Ing. Zuzana Lutišanová, Ing. Juraj Sztankay, CSc., Ing. Peter Pinke, CSc., Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Ivan Buranský, PhD.), ktoré súviseli s pedagogickým profilom  a riešenými vedecko-výskumnými úlohami fakulty. K hladkému a dôstojnému priebehu podujatia prispeli aj ďalší kolegovia DP (PaedDr. Lilla Kremžárová, PhD., Ing. Juraj Czifra, PhD. a Ing. Jozef Németh). O akciu bol zo strany stredoškolskej mládeže značný záujem. Sme presvedčení, že podujatie vhodne doplnilo propagačné podujatia fakulty pre uchádzačov o štúdium na akademický rok 2012-2013.

Fotogaléria