Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé pani učiteľky, milí páni učitelia,

pri príležitosti vášho dnešného sviatku vám želám najmä veľa zdravia, veľa radosti z vašej dôležitej a náročnej práce a veľa trpezlivosti so študentami, s prostredím ktoré ovplyvňuje vašu prácu i vašu radosť a tiež trpezlivosť so mnou. Ďakujem vám


prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan