Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Včera sme v rámci štvrtkových popoludní Dies iovis occursus privítali na pôde fakulty doc. Ing. Petra Staněka, CSc. Atmosféru hneď na začiatku obohatilo kultúrne vystúpenie žiakov ĽŠU v Trnave sólom na flautu a gitaru.

Z pozvánky na stretnutie sme vedeli, že prednášajúci je odborníkom v oblasti globálnej svetovej ekonomiky a uznávaným odborníkom nielen doma, ale i v zahraničí. Okrem toho sme sa dozvedeli, že je dlhoročným dendrológom.

Prednáška doc. Staněka sa týkala oblasti technologických zmien a hospodárskej krízy. Neuveriteľný rečnícky talent, nevyčerpateľné množstvo informácií a výnimočné podanie tak aktuálnej témy nenechalo nikoho z prítomných bez mimoriadnych dojmov. Každý, kto nemohol prísť na včerajšie stretnutie, môže skutočne ľutovať, pretože získať takú osobnosť ako je doc. Staněk na voľnú diskusiu, je poctou. Šťastena je nám však naklonená a doc. Staněk prisľúbil ďalšie stretnutie na pôde našej fakulty.