Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Začiatok včerajšieho štvrtkového popoludnia zahájili ako zvyčajne žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša-Schneidera Trnavského v Trnave dvoma skladbami na akordeóne.

Hlavným hosťom stretnutia bol tentokrát primár neurologického oddelenia v Trnave MUDr. Georgi Krastev, PhD., ktorý prednášal na tému Cievne mozgové príhody. Množstvo vizuálnych snímkov v prezentácii pána doktora umožnilo poslucháčovi nahliadnuť do problematiky náročného lekárskeho odboru - neurológie. Napriek vážnosti a zložitosti preberanej témy spomenul pán primár i zopár pozitívnych situácií zo života svojej lekárskej praxe.

Nakoľko téma prednášky bola intímna, moderátor stretnutia Ing. Milan Petráš, PhD. zvolil ako formu diskusie i anonymné otázky na papieri vrátane už zaužívaných verejných otázok.

Posolstvo už trinásteho štvrtkového stretnutia bolo zhrnuté v tzv. „Take home message", z ktorej si dúfajme poslucháči skutočne vzali niečo so sebou domov.

Fotogaléria