Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vo štvrtok 10. marca sa konalo už štrnáste štvrtkové popoludnie, na ktorom prebiehala prednáška na tému S Františkom Kelem okolo sveta. Už z názvu prednášky je zrejmé, že hosťom bol vážený cestovateľ pán RNDr. František Kele, PhD.

Ešte pred samotnou prednáškou nám zahrali na keyboarde traja talentovaní žiaci zo ZUŠ M. S. Trnavského v Trnave tri skladby pod vedením pedagogičky pani Danišovej.

Pán doktor Kele navodil príjemnú atmosféru rozprávaním o svojom životnom príbehu úzko spätom s cestovateľským prostredím. Vravel, že lásku k prírode mu vštepil jeho otec a toto posolstvo sa aj on sám snaží šíriť ďalej. V súčasnosti sa pán doktor venuje i teórii cestovateľstva a tvrdí, že cestovateľ má mať určitý cieľ, ktorý ho motivuje zdolávať prekážky.

Príbehy z drsného a zároveň krásneho prostredia prírody striedali ozvučené videoukážky o výstupe na Mont Blanc, Gerlachovský štít, či ukážka zo série Živých portrétov o diele prednášateľa.

Priestor na diskusiu otvoril moderátor podujatia pán Ing. Milan Petráš, PhD. a záverečné slovo patrilo pánovi dekanovi prof. Ing. Oliverovi Moravčíkovi, ktorý prednášateľovi poďakoval za účasť na stretnutí. Očakávania viacerých prítomných sa však úplne naplnili práve v závere podujatia, kedy pán doktor ponúkol priestor na autogramiádu a predaj svojich kníh.

Fotogaléria