Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty sme vo štvrtok  27.10.2011 v rámci štvrtkových stretnutí - Dies Iovis Occurssus privítali vedeckého pracovníka Národného biografického ústavu Mgr. Zdenka Ďurišku.  Stretnutia sa zúčastnil i náš bývalý prodekan, súčasný prorektor STU pre vzdelávanie, doc. Ing. František Horňák, PhD.

Témou stretnutia bola genealógia - veda zaoberajúca sa štúdiom predkov určitej rodiny. Magister Ďuriška priblížil publiku náplň práce genealóga  a uviedol zopár príkladov vzniku konkrétnych priezvísk na Slovensku, zaujímavý je napríklad pôvod priezviska Hodža.

Keďže prednáška sa niesla skôr v duchu diskusie, poslucháči sa pána magistra pýtali viacero otázok, smerujúcich najmä na objasnenie spoznávania svojho pôvodu. Pre človeka by malo byť dôležité, aby poznal svojich predkov. Hovorí o tom i citát Gaila Lumeta Buckleyho: „Tváre príbuzných sú ako magické zrkadlo. Pri pohľade do tvárí ľudí, ktorí patria k nám, vidíme minulosť, súčasnosť aj budúcnosť."

Stretnutie moderoval Ing. Milan Petráš, PhD., ktorý uviedol i hudobné vystúpenie šikovnej žiačky ZUŠ M. Sch. Trnavského, Zuzky Harantovej, s troma skladbami na keyboarde.

Fotogaléria