Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vo štvrtok 24.11.2011 sa konalo ďalšie z popoludní Dies Iovis Occurssus, kde sme tentokrát privítali odborníka MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc.

Na úvod, pred samotnou prednáškou, sme si vypočuli vystúpenie Ondreja Ondrušku – žiaka ZUŠ M. S. Trnavského v Trnave so skladbou „Modrý valčík“, ktorú nám zahral na akordeóne, a následne prednášku zahájil pán dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík.

Prednáška na tému „Čo je závislosť? – aktuálna situácia“ zaujala mnohých a stretnutia sa zúčastnil aj prorektor STU pre spoluprácu s praxou, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Pán Doktor Okruhlica svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti premietol do pútavej prednášky, ktorá ponúkala pohľad na vývoj situácie na Slovensku, ale aj výskum v tejto oblasti. Teóriu a grafy vystriedali fotografie znázorňujúce dopad drog tak na fyzické ako aj na psychické zdravie človeka.

Záverečnú diskusiu otvoril moderátor podujatia pán Ing. Milan Petráš, PhD. a záverečné slovo patrilo pánovi dekanovi.

Fotogaléria