Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Včerajšie štvrtkové popoludnie bolo ďalším už tradičným stretnutím s osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života na pôde MTF STU. Začiatok prednášky zahájili žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša-Schneidera Trnavského v Trnave troma skladbami na gitare.

Hlavným hosťom stretnutia bol tentokrát slovenský jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc., ktorý prednášal na tému Genéza a vývin pomenúvania osôb na Slovensku. Pán doktor Majtán nám objasnil pôvod a vývin niekoľkých mien, ktoré sú na našom území používané.

Keďže prednáška sa niesla skôr v duchu diskusie, poslucháči sa pána doktora pýtali viacero otázok.

Fotogaléria