Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3.mája 2012 sme mali možnosť privítať na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženú pani Ing. Darinu Kyliánovú, predsedníčku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Návštevou nás poctil i prorektor pre spoluprácu s praxou STU, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Úvod stretnutia otvorili troma skladbami žiaci zo ZUŠ M. Sch. Trnavského pod vedením pani učiteľky. Na stretnutí nechýbal ani pán dekan MTF, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý milými slovami privítal pani inžinierku a následne odovzdal slovo moderátorovi už 23. štvrtkového stretnutia, Ing. Milanovi Petrášovi, PhD.

Príhovory oboch pánov privodili pani inžinierke úprimné dojatie, ktoré vyjadrila vďakou ešte skôr, než začala prednášať na tému Patenty a úžitkové vzory.

Prednáška podporená powerpointovou prezentáciou objasnila poslucháčom základné znalosti z oblasti priemyselného vlastníctva. Diskusia bola plná praktických otázok zo strany auditória.

Moderátor poďakoval v závere posledného letného popoludnia pani hosťke a tiež poslucháčom za účasť a zároveň oznámil, že nasledujúce stretnutie sa bude konať na jeseň tohto roku.

Fotogaléria