Prejsť na obsah
Dianie na MTF

dies iovis occursus

pozvánka na štvrtkové popoludnie

 

Termín a miesto konania :  22. mája 2008, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

Milí priatelia,
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave zakladá novú tradíciu nevšedných štvrtkových popoludňajších stretnutí s osobnosťami nášho vedeckého, spoločenského a kultúrneho života.

Cieľom týchto stretnutí je dozvedieť sa niečo iné "ako nám kážu učebné osnovy", priblížiť sa informáciám zdanlivo vzdialeným, no predsa nám blízkym. Budem rád, ak Vás budem môcť privítať na našej akademickej pôde a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

S úctou                                                  Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU v Trnave

 

PROGRAM

  • 16.00 hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  • 16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
  • 16.15 hod  - prednáška : Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. "Technická tvorba a právo"
  • 17.15 hod : diskusia

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

Charakteristika prednášajúceho

Vysokoškolský učiteľ. Od roku 1991 rozvíjal odbor právo duševné vlastníctvo na právnických fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Trnavskej univerzity v Trnave.
V rokoch 1992 a 1993 bol na vedeckých pobytoch v Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo. Od roku 1994 je členom Medzinárodného združenia na podporu výučby a výskumu v oblasti duševného vlastníctva (ATRIP) a od roku 1998 korešpondentom Medzinárodného inštitútu pre unifikáciu súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme.
 Je autorom monografií Tvorba a právo (Bratislava: Veda, 1991), Základy práva duševného vlastníctva (Bratislava: Juga, 2000), Slovak Republic: Intellectual Property Law (The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, International Encyclopaedia of Laws, 2001).

Fotogaléria z podujatia: