Prejsť na obsah
Dianie na MTF

logo

V rámci workshopu bol predstavený koncept „Digitálny podnik“ – virtuálny obraz reálnej výroby a logistiky prostredníctvom procesov vo virtuálnom prostredí a vybrané SW nástroje balíka Tecnomatix®. V nadväznosti na predstavený koncept bol následne prezentovaný samotný projekt, jeho ciele, fázy, projektový tím a výstupy. Do projektu sa zapojilo 15 študentov zo všetkých stupňov štúdia, ktorí sa tak začlenili do projektového tímu. V súčasnosti prebieha ich vzdelávanie a aktívna participácia na jednotlivých aktivitách projektu. Niektorí z nich si po prvýkrát vyskúšajú rolu člena projektového tímu.

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať techniko(o)u“.

nadacia_volkswagen_slovakia

Fotogaléria

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na digfac.VWproject@gmail.com.

facebook