Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 24. až 27. novembra 2015 sa v nadväznosti na výstavu EMO v Miláne  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG MORI pre záujemcov zo SR,ČR a ďalších krajín.

Účastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti  stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou. Pozvanie prijali aj členovia VR MTF STU, učitelia a  študenti z TU Zvolen, učitelia z  TnUAD v Trenčíne, SjF STU v Bratislave, Vysokej školy v Kecskeméte (Maďarsko), Technickej univerzity v Kluži-Napoca (Rumunsko) a ďalší partneri školy, DMG MORI a firmy  Sadvik.

Program seminára obsahoval  prezentácie MTF  STU so sídlom v Trnave a firiem  DMG MORI, Sandvik, a Deutsche Leasing. Obsahom firemných prezentácií bolo predstavenie firiem, ich výrobného programu s dôrazom na novinky a efektívne použitie strojov, nástrojov a ďalšieho príslušenstva.

Okrem odborného výkladu príslušných  technológií sa uskutočnili fyzické ukážky obrábania na strojoch HSC 105 linear, DMU 85 monoBLOCK, Lasertec 80 Shape, Ultrasonic 20 linear a  CTX alpha 500, ktoré sú trvale inštalované a využívané v CE5AM.

Uvedený strojný park bol doplnený pre účely tejto akcie o stroje NLX2500 SY/700, NZX 2000/ 800 , CTX beta 800 TC , DMU 40 FD eVo linear, NHX 4000 2. generácie predstavujúce svetovú špičku v oblasti sústruženia a frézovania. Tieto boli doplnené strojmi ecoTurn 450 V3 a ecoMill 600 V z radu ECOLINE ponúkajúcej high – tech za najlepšie ceny. Časť z uvedených strojov mala svetovú premiéru práve na EMO v Miláne.

DMG MORI predstavila tiež jednotný ovládací software CELOS® s novými aplikáciami. CELOS® je firmou propagovaný ako kľúčový prvok na ceste k presieťovanej inteligentnej výrobe Industry 4.0.

Firma Sandvik osadila nástrojmi stroje určené pre ukážky a tiež predstavila ďalšie  nástroje ako aj  podklady pre ich racionálnu voľbu a použitie.

Diskusia bola zameraná najmä na otázky spojené s praktickými problémami obrábania na predvádzaných strojoch a s využitím vystavených i na strojoch osadených nástrojov a ich upínačov.

Akcia bola realizovaná s organizačnou podporou Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave vrátane spoluúčasti na odbornej príprave a fyzickej realizácií obrábania na strojoch. Na logistickej podpore seminára majú veľký podiel ďalšie útvary MTF STU, ktoré sa postarali o spokojnosť väčšiny z takmer štyroch stoviek návštevníkov.

Fotogaléria

Autor textu a fotografií: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.