Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Vás pozýva do priestorov Technologického múzea MTF, kde aktuálne prebieha dočasná výstava umeleckých diel s názvom Čaro patiny, ilúzia bronzu. Exponáty výstavy patria väčšinou do umeleckej zbierky Ing. Eugena Belicu PhD., výskumného pracovníka Ústavu výrobných technológií MTF STU. Otvorenie výstavy sa konalo dňa 1.10.2019 za prítomnosti prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD., ktorá privítala prítomných hostí a odovzdala slovo autorovi výstavy, Ing. Eugenovi Belicovi. Príhovor mal i Ing. Igor Schmidt, bývalý riaditeľ kancelárie Francúzsko - slovenskej obchodnej komory, ktorý priblížil prítomným príbeh dominujúceho exponátu, a tým je odliatok hlavy k soche Milana Rastislava Štefánika, ktorá tvorí pamätník slovenského velikána v areáli observatória v meste Meudon (metropolitná oblasť Paríža). Štefánik pôsobil v tomto observatóriu ako astronóm, v júli 2019 si tento pamätník uctila i prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Trvanie výstavy: 1.10.2019 - 10.1.2020
Miesto: Technologické múzeum MTF STU, ul. J. Bottu 25, Trnava

Výstava je otvorená i pre verejnosť.

Fotogaléria